Работа с Мултицет

Go down

Работа с Мултицет

Писане  Administrator on Чет Сеп 23, 2010 2:23 am

Измерване с мултицет

Измерванията са неотлъчна част от разбиранията ни за протичащите процеси около нас.Чрез измерванията на определени и търсени от нас величини ние можем да разберем и контролираме един процес.Затова най важният ни уред специално за нас е универсалният ни измервателен уред или мултицет.
Ако нямаме такъв в къщи ,ще трябва да си го купим.Има ги на различни цени,но добра работа ще ни вършат тези от 8лв нагоре.Без този уред няма да можем да правим нищо .Той е необходим не само за хобито ни,но ще ни е добър помощник и в къщи.Така,че си е един необходим уред.
Как изглежда мултицета-ето такаОт дясно са сондите .Те са в два цвята .Обикновено по подразбиране са червена и черна.Но не е задължително.Могат да са синя и червена.
И така.В центъра на уреда имаме една ръкохватка с репер,която можем да въртим на 360градуса.

https://redcdn.net/ihimizer/img117/5139/normalimg2371c6cc1f4d5ayn8.jpg

Около нея има нарисувани с различни цветове скали на които има нанесени числа.
В долната част на уреда има три букси отново с означения между тях.Ще разгледаме сега внимателно всичките възможни измервания,които можем да направим с този уред.
Когато си купим уреда обикновено той върви комплект с батерия.Ако случайно няма такава или е изхабена ще трябва да си купим и поставим.Ако не знаем каква точно батерия ни трябва ще погледнем на задния капак на уреда

https://redcdn.net/ihimizer/img104/9884/normalimg23887b89bdfcf4mx0.jpg

В случая уреда се захранва от батерия с напрежение 9V(девет болта)Над символа на батерията има още един.Правоъгълник с черта през средата.Така се означава стопяем предпазител.В случая на моя уред е монтиран стопяем предпазител за максимално допустим ток 200мА(двеста мили ампера).
Добре да продължим нататък

https://redcdn.net/ihimizer/img124/8227/normalimg23734d25ffdaabdb5.jpg

На тази снимка репера на въртящата се ръкохватка сочи червения надпис OFF.Когато не ползваме уреда винаги трчбва да го оставяме в това положение.Мисля,че знаете ,какво означава-изключено.
Започваме да разглеждаме скалите от надписа за изключено на ляво.Скалата за която говорим ще е посочена,както в случая ,от върха на сондата.И така първата скала е тази в черно.В ляво се вижда една латинска буква V.Тази буква ни показжа ,че тук ще можем да измерваме напрежение.Правата линийка под нея ни указва,че това напрежение е постоянно .Постоянно напрежение е онова,което не променя полюсите си във времето .С други думи плюса и минуса са винаги на едно и също място.Пример са батерийките на дистанционното и акумулатора на автомобилите.
Скалата ни има и цифри.Те са 200mA,2,20,200,600.Ще ги пбясним със следния пример.
Искаме да измерим какво напрежение има на една от батерийките на дистанционното.Знаем ,защото на нея е написано ,че когато е била нова напрежението и е било 1,5V(волт и половина).Разбрахме,че батерията има постоянно напрежение.Тогава завъртаме ръкохватката на уреда така,че да ни посочи -2 -от разглежданата скала.Така нашият уред ще може да мери напрежения с минимална стойност близки до 0V и максимална стойност -2V.Следователно,ако искаме да измерим напрежението на акумулатора на нашата кола?(акумулатора по спецификация,трябва да е в границите на 12-14.4V)
Е сигурно сте се сетили поставяме репера срещу цифрата 20.Тогава уреда ще измерва напрежения от 0V до 20V.
Мисля,че вече стана ясно как да мерим постоянно напрежение.
ВНИМАНИЕ !!!!!ЗЛАТНО ПРАВИЛО!!!.ВИНАГИ КОГАТО МЕРИМ НЕИЗВЕСТНО НАПРЕЖЕНИЕ,ЩЕ ПОСТАВЯМЕ УРЕДА НА НАЙ-ВИСОКАТА ВЪЗМОЖНА СКАЛА .В случая на 600.Ако нямаме реакция или цифрите се сменят бързо (плуват)ще слезнем на по-ниската.В случая 200.
Изобщо това правило важи и за познати напрежения и трябва да ни стане навик
Скалата,която ще разгледаме сега е тази:

https://redcdn.net/ihimizer/img219/5818/normalimg2374c587dc1223au1.jpg

Скалата е оцветена в целено и е втората от ляво на дясно.Тук отново имаме градуирани деления и цифри.Това е скалата,където можем да измерваме големината на съпротивленията.Най голямото съпротивление ,което можем да измерим е 2М(два мега ома)Това означава,още 2 000 000 000 ома.Основната характеристика на съпротивленията е това.Самото име съпротивление)ни говори ,какво правят те.Оказват съпротивление на протичащия през тях ток.Всички проводници,също имат определено(специфично)съпротивление.Макар и много малко(защото са проводници),те все пак го имат.То зависи от това,от какъв материал са изработени.Ние масово ползваме медни и алуминиеви.
И така един Ом,ще имаме тогава,когато през един проводник протича ток с големина 1А(един ампер),при приложено напрежение 1V(един волт).
Това изразено с формула е 1 Ом=1V/1A.Тази проста формула е фундаментална в електротехниката и електрониката.Без нея нямаше да ги има.Известна е ,като -Закона на Ом.Това е незаменима формула.С нея ще изчисляваме нашите вериги.От нея ще разберем,защо едно съпротивление е пр.200 ома ,а не е 1000ома.
Да се върнем към уреда.Надписите зад цифрите с К означават ,че ще измерваме в КОм.(килооми) или 1К ом=1000 ом.В разглеждания уред
имаме възможност да измерваме от 0 до 200Ком(двеста килоома),после от 0 до 20Ком(двадесет килоома),от 0 до 2Ком(два килоома) и последното деление от 0 до 200 Ом(двеста ома)
При тази скала важи същото правило.Когато измерваме непознато съпротивление винаги ще започваме от най-високата възможна скала.
Следващата ни скала е много малка,но и много полезна.

https://redcdn.net/ihimizer/img169/3038/normalimg2377a0643ad147sn4.jpg

Това е скала с едно единствено деление.Черна на цвят.На нея е нарисуван символа на полупроводников диод.За по кратко диод.И до него имаме символ за зумер.
Когато поставим репера на тази скала уреда ни ще изпълнява две функции.Едната ще бъде ,като веригопроверител.Как работи.Искаме да разберем един проводник дали не е прекъснат.Или да проследим на нашата платка къде сме го запоили.Включваме уреда на тази функция с едната сонда пипаме единия край на проводника,а с другата другият му.Ако проводника е здрав уреда ще ни подаде звуков сигнал и на дисплея ще ни покаже число близко до 0.Когато трябва да проследим в плетеницата от кабели на експерименталната ни платка един от кабелите ни къде отива процедираме така.С едната сонда пипаме единият му край и я задържаме там.С другата започваме последователно да пипаме всички краища на кабелите които имаме.Когато чуем звуковия сигнал и видим индикацията на дисплея близо до нула,то това е нашия проводник.
Втората важна функция е ,че можем да проверяваме диодите,дали са изправни и къде е анода и катода на диодите.При диодите е много важна посоката на свързване в схемата.Важно е да разберем къде е плюса и минуса.Как точно да го направим ще ви обясня малко по-нататък.Освен това.Това е единственото място на уреда,където можем без страх ,че ще изгорим нашия светодиод да го проверим дали работи.Но за това как,след малко.
До тази скала има още една малка скала.Тя е оцветена в червено.Тази скала,не е задължителна,но може да е много полезна.На тази скала,ако я има уредът ни ,можем да измерваме температура.За целта в комплекта на уреда трябва да имаме и термодатчик.
Да продължим с уреда.

https://redcdn.net/ihimizer/img260/8126/normalimg2378ec3cfcc425pa9.jpg

От скалата разбираме,че можем да измерваме постоянен ток в следните граници от 0 до 0.002А(два мили ампера),0 до 0,02А(двадесет милиампера),0 до 0,2А(двеста мили ампера) и една много голяма зифра сравнение с малките досега 10А.Но за кратък период.В книжката на уреда ни е указано какво е времето на измерване на толкова голям ток.Така,че внимателно.
Последното(най-долното)деление е поставено тук,но за да мерим с него,трябва да използваме този куплунг.

https://redcdn.net/ihimizer/img179/3106/normalimg23805f6a79dcb4ov3.jpg

Това е куплунг ,който ни позволява да измерваме един от най-важните параметри на транзистора-неговото усилване.
За целта избираме от скалата делението обозначено с символа hFE.
След това измервания транзистор,го поставяме в куплунга,като спазваме правилното разположение на крачетата.За PNP -прав и за NPN-обратен транзистор. Подреждането в куплунга е .Е-емитер,С-колелтор,В-база и отново ни се повтаря емитера.Това е ,защото корпусите на транзисторите могат да имат изводи Е,С,В или С,В,Е.В зависимост от това избираме,как ще го поставим.Ако сме го поставили правилно на дисплея директно ще ни се покаже в цифри неговото усилване.
На моя уред липсва една скала.Скалата на измерване на променлив ток.Уредите,които разполагат с нея са по-скъпи ,а и за домашни цели това стига.
Остана ни една последна скала .


https://redcdn.net/ihimizer/img255/1694/normalimg237945757bf76fxj9.jpg

В случая имаме само две деления.Ако сте разбрали правилно как работи уредът до тук вече сигурно сте се досетили какво можем да измерваме на тази скала.В горния край имаме напечатано V.Значи ще измерваме напрежение.Само ,че този път до буквата има нарисувана и
една вълнообразна линия.Този символ ни показва,че ще измерваме променливо напрежение.Променливото напрежение ,за разлика от постоянното променя своя поляритет във времето.Такъв е токът ,който ползваме в къщи.Той променя поляритета си 50 пъти в секунда.
Можем да измерваме напрежение от 0 до 200V,(двеста волта) и от 0 до600V(шестстотин волта) .ВНИМАНИЕ!!!!ТОВА СА ОПАСНИ НАПРЕЖЕНИЯ!!!!.
Ако си спомняте уреда в долният си край има три букси.Те изглеждат така.


https://redcdn.net/ihimizer/img453/9633/normalimg237247553a9f73ri7.jpg

И е важно да разберем ,какво означават надписите и означенията около тях.
Започваме от тази,която е в средата.Под нея има надпис "COM"Този надпис ни указва ,че това е общата ни букса.Това е друг фундаментален принцип в електрониката.Всички елементи в една платка имат общ край.
Именно ,това е този край.В тази букса винаги,трябва да имаме включена сонда.В случая тук ще включим сондата с черен цвят.
https://redcdn.net/ihimizer/img219/6321/normalimg2381adc4c9c689zb0.jpg
От тази букса излиза една дъга и завива на дясно.Дъгата свършва в група букви и цифри.Има и символи.Най отгоре е написано.MAX 600V до него имаме символите вълна,под нея права линия а под нея пунктир.
Под всички тези надписи има и надпис 200mA MAX и още една дъга която излиза от надписа и влиза в другата букса.
Всички тези надписи ни показват,че когато във средната букса включим едната сонда(черната),а в дясната на нея букса включим другата ни сонда(червената)Ние ще можем да измерваме със всички тези скали ,които са описани под буксите ни.Освен това ни указва,че общият ни край на уреда ще бъде в средната букса,а другия (активен)край ,ще е в дясната ни букса-червената сонда.https://redcdn.net/ihimizer/img356/181/normalimg2382c28555a36edn3.jpg

В началото ви показах,че в моя уред има един предпазител.

https://redcdn.net/ihimizer/img457/9320/normalimg23887b89bdfcf4mg0.jpg

Правоъгълника с линията през средата и надписа 200mA.
Когато измервате някоя от величините Ток,Напрежение,Съпротивление и нещо се обърка,този предпазител ще изгори,ако токът превиши 200mA и ще предпази електрониката на уреда ви.Разбира се това важи в случая че сондите ви са в средната и дясната букса.Ако това се случи,просто трябва да отворите уреда и да смените предпазителя и уредът ви ще е отново на линия.
Сега обаче да видим другата букса.Тази,която е в ляво от средната.

https://redcdn.net/ihimizer/img472/1781/normalimg237247553a9f73xa4.jpg

Отново от средната букса излиза една дъга и тръгва този път на ляво.Дъгата се спира в един единствен надпис 10A MAX и под него unfused.Този надпис означава ,че,ако оставим черната сонда да си седи в средната букса,а преместим червената в лявата букса ние ще можем да измерваме ток от 0 до 10А.НО ВНИМАМИЕ!!ТУК НЯМАМЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ!!!Ако нещо се обърка,ще бягаме до магазина за нов уред.
Как изглежда уреда ни за измерване на ток 10А -ето така

https://redcdn.net/ihimizer/img379/821/normalimg2383eb828b6396az8.jpg

Остана ни да разберем само още един елемент от уредът ни.Той се намира в горната част и е черен(в случая)бутон.На него има надпис "HOLD"Този бутон ще ни помогне тогава,когато измерваме,но не можем да видим добре дисплея на уреда .Тогава,докато измерваме трябва просто да натиснем този бутон.Уредът ще ни запони текущото измерване на дисплея.След като си го отчетем натискаме повторно бутона и уреда ни е готов за ново измерване.Бутона е много удобен ,когато трябва да мерим на трудно достъпни места и цялото ни внимание е ангажирано с сондите.В този случай можем да помолим някой само да го натисне ние после ще си отчетем измерването.
Ето го и бутона.

https://redcdn.net/ihimizer/img72/4087/normalimg238427b5b55616rt6.jpg

Добре остана ни още съвсем малко.За да сме сигурни ,че нашият уред мери правилно и ,че батерията му е на ред трябва да го проверим.Как става това.Много лесно.Поставяме уреда на скалата на измерване на съпротивление.Избира ме си например надписа 200К Ом.После (сондите сме си ги сложили на точното място)Двете сонди ги даваме на късо.Ето по този начин.

https://redcdn.net/ihimizer/img385/3411/normalimg2385f10af0f8b1ic9.jpg

На дисплея,както се вижда,трябва да ни се изпишат твърдо ну
ли.И това е нормално,защото съпротивление между двете ни сонди няма.
Ако обаче има нещо друго на дисплея различно от 0 това означава две неща.Или батерията ни е за смяна(най вероятния проблем)Или Shocked Пътя към магазина за уреди ще трябва да си го припомним.
ВИНАГИ КОГАТО ТРЯБВА ДА ИЗМЕРВАТЕ С УРЕДА,ТРЯБВА ДА ГО ПРОВЕРЯВАТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН!
Естествено ако целият ден ще мерите с него е достатъчно да го проверите преди първото измерване.После няма нужда.Тов трябва да ви стане навик.В противен случаи,при изхабена батерия или повреден уред,ще получите някакви стойности,които няма да имат нищо общо с реалните и това може да доведе до сериозни проблеми.Включително и да застрашите човешки живот.При непознат уред с които още не сте мерили ,този простичък тест е също задължителен.
Добре а когато сондите ни не са дадени на късо,какво трябва да ни показва уреда?Ще ни показва това.

https://redcdn.net/ihimizer/img367/9510/normalimg238653b5edea54gw3.jpg

За да работим удобно с уреда,на задният му капак ще намерим едно сгъваемо краче.Така ще можем даже и да ни блести слънцето да отчитаме добре.

https://redcdn.net/ihimizer/img356/306/normalimg23875cda200e62bg4.jpg

Така,сега вече знаем какво представлява мултицета и знаем какво и как трябва да измерваме.
avatar
Administrator
Admin

Брой мнения : 52
Join date : 22.09.2010

Вижте профила на потребителя http://maistorcho.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите